slideimg01
slideimg02
slideimg03
slideimg04
slideimg05
show sidebar & content

New Media Realisations

Služby

Design nových médií je veľmi komplikovaná súčasť našich služieb. Na realizáciu takýchto projektov je potrebné dokonale ovládať produkčné technológie a prispôsobiť ich využitie danému zámeru, je potrebné poznyť možnosti rôznorodých materiálov, ich spracovania a najmä je potrebné disponovať technickými zručnosťami a bohatou fantáziou, pretože iba vďaka týmto vlastnostiam je možné navrhnúť a zrealizovať propagáciu, ktorá je absolútne jedinečná a nová.

Projekty tohto druhu zväčša začínajú skicou a ideou, ktorá je následne rozpracovaná do polohy technického riešenia v kombinácii s finálnou vizualizáciou a následnou realizáciou. Chcete sa svojou propagáciou vymknúť klasickým médiám? Oslovte nás…